پلاگین ارجاع خودکار وظایف در پروسس میکر (Automatic route cases in ProcessMaker)پلاگین های مدیریتی


با استفاده از این پلاگین می توانید با اعمال زمانبندی صحیح بر روی تسک ها و وظایف مختلف در محیط طراحی فرآیند و سپس تعریف تسک ها در لیست وظایف خودکار پلاگین، کارها را در صورت عدم اجرای کاربر در زمان مشخص شده به صورت خودکار ارجاع و یا اینکه به دیگری اختصاص مجدد دهید.

1. باید بر روی تسک مورد نظر زمان اجرای کار را مشخص کنید.
2. در لیست وظایف پلاگین، تسک های مورد نظر را مشخص کنید.
3. نوع عملیات مورد نظر در صورت اتمام مهلت اجرای وظیفه را مشخص کنید. (ارجاع کار یا اختصاص مجدد کار به دیگری)
4. در صورت تعیین نوع به ارجاع کار و در صورت دلخواه می توانید متغیرهایی از فرآیند را مقداردهی کنید تا کارها به درستی تعیین مسیر شوند و داده های فرآیند به درستی شکل بگیرند.

بدین ترتیب همواره کارها و وظایف شما در فرآیندهای مختلف در صورت عدم اجرای وظیفه توسط کاربر در مهلت زمانی مشخص، به درستی تعیین مسیر و تعیین تکلیف می شوند و کارهای معوقه شما به کمترین حد ممکن خود می رسد.

 

نظرات سازنده خود را در خصوص این پلاگین با ما در میان بگذارید.

قیمت

جهت مشاهده قیمت ها وارد/عضو سایت شوید

ارسال نظر

ارسال نظر
ثبت سفارش این پلاگین

2 نفر این مطلب را پسندیده اند

ارسال شده توسط بهزاد صدیقی پور

تگها

 •  
 • پروسس میکر

 •  
 • مدیریت فرآیند کسب و کار

 •  
 • ارجاع خودکار وظایف

 •  
 • cron

 •  
 • automatic route case

 •  
 • ProcessMaker

 •  
 • plugin

 •  
 • process

 •  
 • bpms