03 - محیط طراحی فرآینددوره پیشرفته کار با پروسس میکر3


محیط طراحی فرآیند پروسس میکر

در محیط طراحی فرآیند پروسس میکر این امکان فراهم شده است که شما بتوانید فرآیندهای مختلفی را ایجاد، گروه بندی، ویرایش و حذف کنید. همچنین می توانید کارهای ایجاد شده یک فرآیند را با گزینه حذف کارها حذف کنید.

می توانید از فرآیندها خروجی بگیرید و یا اینکه فرآیندهایی رو در این محیط وارد کنید.

امکان فیلتر کردن و جستجو در میان فرآیندهای طراحی شده برای شما فراهم می باشد. می توانید فرآیندها را فعال و غیرفعال کنید و همچنین حالت اشکال زدایی آن ها را نیز جهت بررسی دقیق تر آن ها فعال کنید.

در محیط طراحی فرآیند عناصر مختلف bpmn2 در اختیار شما قرار داده می شود تا بتوانید فرآیندهای ساده و یا پیچیده خود را به شکل دلخواه طراحی کنید.

شما محدودیت در ایجاد فرآیندهای مختلف و همچنین اختصاص عناصر مختلف به هر تعدادی در محیط طراحی فرآیند ندارید.

در محیط طراحی فرآیند فراارتباط ها و یا به عبارتی کدهای سمت سرور (php) اجرا کنید تا بتوانید نیازهای پیچیده خود را رفع کنید.

در این محیط شما می توانید به پایگاه داده های مختلف چه داخلی و چه خارجی و انواع مختلف پایگاه داده مانند mySQL و Sql Server متصل شوید.

قیمت

این ویدئو جهت استفاده شما به صورت رایگان ارائه شده است

ارسال نظر

ارسال نظر

0 نفر این مطلب را پسندیده اند

ارسال شده توسط بهزاد صدیقی پور

تگها

 •  
 • پروسس میکر

 •  
 • مدیریت فرآیند کسب و کار

 •  
 • پلاگین

 •  
 • محیط طراحی فرآیند در پروسس میکر

 •  
 • processmaker

 •  
 • plugin

 •  
 • process

 •  
 • bpms